Contrato de servizo de xestión, montaxe e coordinación Festa do Galo 2012 contratacion

Contrato de servizos - procedemento negociado
1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino

2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e coordinación Festa do Galo 2012

3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO  - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación - Tramitación ordinaria

4.- TIPO DE LICITACIÓN - 35.000 €
Valor estimado 32.407,41 €
IVE - 2.592,59 €

5.-GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE

6.- CLASIFICACIÓN - Non se esixe

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP e no DOGA e no pefil de contratante)

8.- APERTURA DE PLICAS - 2º día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións

9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino - Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123 - Perfil de contratante; concellodeopino.com,

10.- MESA DE CONTRATACIÓN - Presidente: Manuel Taboada Vigo (Alcalde do Concello) - Secretario: Pablo Martín Fernández Castro (arquitecto municipal) - Vogais; Ana Otero Ferreiro (Secretaria-Interventora do Concello) - José Manuel Carreira López (concelleiro da Corporación) - Enrique Castro Suárez (concelleiro da Corporación)

11.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - Xunta de Goberno Local 26/07/2012
DATA - 27/07/2012
LICITADOR - JAIME TOXO ESPIÑEIRA

12.- ADXUDICACIÓN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DATA - 30 de xullo de 2012
ADXUDICATARIO - JAIME TOXO ESPIÑEIRA
IMPORTE - 35.000 €
Estás en Efforts Contractor Profile Contrato de servizo de xestión, montaxe e coordinación Festa do Galo 2012 contratacion

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information