CONTRATO DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

CONTRATO DE SERVIZOS
1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
Enderezo (Rúa do Concello- Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino) - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123

2.- OBXECTO DO CONTRATO - Servizo de axuda no fogar

3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto oferta económicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación

4.-ORZAMENTO DE LICITACIÓN - 12,50€/hora sen IVE ata un máximo de 80.000 €

5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 4.000 €

6.- DURACIÓN- A duración será dende a súa sinatura ata que se acade o límite orzamentario

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - No prazo de 15 días a contar dende o último anuncio. Publicaranse anuncios no BOP , no DOGA e no perfil de contratante.

8.- APERTURA DE PLICAS - 2º día hábil posterior  á finalización do prazo de presentación
26/12/2012 - 13:30 horas
28/12/2012 - 13:30 horas

9.- MESA DE CONTRATACIÓN - Presidente (Manuel Taboada Vigo - Alcalde da Corporación) - Secretario (Pablo Martín Fernández Castro - funcionario municipal) - Vogais (Ana Otero Ferreiro - Secretaria Interventora do Concello; Carmen Francos García concelleira de Servizos Sociais; Mercedes Vázquez Rodeiro concelleira da Corporación; Enrique Castro Suárez concelleiro da Corporación)

10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 28/12/2012
LICITADOR - NATALIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
OFERTA - 11,76 €/HORA SEN IVE

11.- ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 03/01/2013
ADXUDICATARIO - NATALIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
OFERTA - 11,76 €/hora sen IVE ata un máximo de 80.000 €
Estás en Efforts Contractor Profile CONTRATO DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information