SERVIZO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2013

CONTRATO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2013
1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e organización da Festa dos Maiores
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación - tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 31.428 € (SEN IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP e  no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS - 2º  día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino - Dirección Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
D. Manuel Taboada Vigo, Presidente
Dna Ana Otero Ferreiro, vogal
D. Pablo Martín Fernández Castro, secretario da mesa e vogal
D. Enrique Castro Suárez vogal
Dna Carmen Francos García, vogal
11.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - 05/07/2013
LICITADOR - RESTAURANTE A MAGDALENA SL
OFERTA: 31.428 €
12.- ADXUDICACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 11/07/2013
ADXUDICATARIO - RESTAURANTE A MAGDALENA, SL
OFERTA 31.428 € (IVE 3.142,80)

Estás en Gestiones Contratación SERVIZO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2013

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information