SOLICITUDE DE PRESTACIÓN ECONÓMICA PAGAMENTO ÚNICO POR FILLOS/AS A CARGO MENORES DE 3 ANOS


MANUEL TABOADA VIGO, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O PINO

INFORMA


ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR PRESTACIÓN ECONÓMICA PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS/OS A CARGO, MENORES DE TRES ANOS PARA O ANO 2016


BENEFICIARIOS

-Persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2016 (nados entre o 2.1.2013 e o 1.1.2016, incluídos) e que, durante o ano 2014, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a teñan presentado de forma voluntaria.

-No caso de fillos/as adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2014 e o 31 de decembro de 2015, a prestación poderase conceder durante os tres anos posteriores á data da inscrición no Rexistro Civil ou, cando esta non sexa necesaria, a partir da data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

TIPO DE AXUDA E CUANTÍA

  1. Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
  2. Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
  3. Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.


SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN

-As solicitudes e documentación estarán disponibles na guía de procedementos e servizos que está no enderezo

http://www.xunta.es/resultados-da-guia-de-procedementos. Así mesmo, poderán solicitar a información e obter a solicitude dirixíndose aos Servizos Sociais do Concello antes do remate de prazo.

LUGAR E PRAZO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo para presentación de solicitudes remata o 7 de marzo de 2016.

-As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica, a través de sede electrónica de Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, para a presentación das solicitudes será necesario o D.N.I. electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

-Opcionalmente tamén poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da LRX-PAC.

-A documentación complementaria poderase presentar electrónicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal, tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares ou rexistros establecidos no artigo 38.4 de lei LRX-PAC

O Pino, 27 de xaneiro de 2016

O Alcalde,Estás en Noticias Servicios Sociales SOLICITUDE DE PRESTACIÓN ECONÓMICA PAGAMENTO ÚNICO POR FILLOS/AS A CARGO MENORES DE 3 ANOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information