CONVOCATORIA SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA A “RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA” e “ REHABILITACIÓN CON GRANITO DAS FACHADAS

CONVOCANTE SUBVENCIÓN: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

BENEFICIARIOS: Os particulares ou as comunidades de propietarios, sempre que a actuación subvencionable se realice en vivendas ou edificio de vivenda colectiva.

Ø    RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA: A actuación subvencionable será a renovación de cubertas existentes de vivendas ou edificios de vivenda colectiva, así como nas súas edificacións anexas, por unha cuberta de tella cerámica.

Gastos subvencionables: custos de materiais das novas cubertas de tella cerámica, desmontaxe das cubertas existentes, montaxe das novas cubertas de tella cerámica, licenzas e custos de proxectos de arquitectura ou enxeñaría.

CONTÍA: Máximo de 55€ po m2 de cuberta, cun tope máximo do 30% dos custos totais subvencionables.

Ø     REHABILITACIÓN CON GRANITO DAS FACHADAS: Os tipos de fachadas ou envolventes térmicas subvencionables son fachadas pegadas de granito, fachadas trasventiladas de granito e fachadas de perpiaño.

Gastos subvencionables: custos de memorias básicas, informes técnicos e certificados necesarios, ou proxectos de arquitectura ou enxeñaría na parte correspondente ás actuacións que se van subvencionar, custo de licenzas, desmontaxe do material da fachada ou envolvente existente, materiais como o granito, morteiros e adhesivos, ancoraxes e sistemas de ancoraxe e o material illante, man de obra civil e instalacións auxiliares necesarias para a montaxe da nova envolvente de granito.

CONTIA:  110 € por m2 no caso de fachadas pegadas de granito, 140 € no caso de fachadas trasventiladas de granito e 130 € no caso de fachadas de perpiaño de granito. En todo caso, a contía da subvención será do 30€ dos custos totais subvencionables cun máximo de 12.000 € por vivenda familiar unifamiliar illada e 40.000 € por edificio de vivendas en bloque.

 

PRAZO: Ata que se esgoten os fondos económicos, en todo caso rematará o 13 de xuño. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

Só serán subvencionables os gastos realizados e efectivamente pagados con anterioridade ao 14 de novembro de 2015.

Máis información na páxina web da consellería:

http://economiaeindustria.xunta.es/recursos/axudas-e-subvencions/todas bou nos teléfonos: 981.95 70 92 ou 981 95 72 59

NORMATIVA: DOG nº 50  do venres 13 de marzo de 2015 . 


Estás en Novas Axudas e Subvencións CONVOCATORIA SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA A “RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA” e “ REHABILITACIÓN CON GRANITO DAS FACHADAS

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information