ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


SERVIZO DE CONSERVACION, MANTEMENTO E VIXIANCIA DO CPI CAMIÑO DE SANTIAGO

 Anuncio de adxudicación e  formalización de contrato de servizo de conservación, mantemento e vixiancia do CPI Camiño de Santiago.

1. Entidade adxudicataria:

a. Organismo: Concello de O Pino

b. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría  

     c. Dirección de Internet do perfil do contratante: www.concellodeopino.com

 2. Obxecto do contrato:

a. Tipo: Servizo

b. Descrición: “Servizo de conservación e amntemento do CPI Camiño de Santiago”

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2/ 79714000-2/ 98341120-2 e 98341130

     d. Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación ás seguintes empresas:

   - Eulogio Viñal, Obras y construcciones SA

   -Servicios, Obras y Limpiezas SA

   - Gallega de cimentación y estructuras SL

 3. Tramitación e procedemento:

a. Tramitación: ordinaria

     b. Procedemento: negociado sen publicidade.

 4. Valor estimado do contrato: 26.258,05.- euros.

5. Presuposto base de licitación: Presuposto base de licitación: 26.258,05.-€, Importe IVE: 5.514,21.-€. Importe total: 31.772,26.-€

6. Formalización do contrato:

a. Data de adxudicación: 07/07/2017

b. Formalización do contrato: 18/07/2017

c. Adxudicatario: Servicios, Obras  y Limpiezas SA  

  d. Importe de adxudicación. 24.896,48 euros , Importe IVE: 5.228,26.-€. Importe   total: 30.124,74.

    e. Ventaxas da oferta adxudicataria: Oferta económica e programa de traballo e de mantemento das instalación.

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN E MANTEMENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MEDIANTE A MODALIDADE DE RENTING

 Anuncio de adxudicación e formalización de contrato de subministración e mantemento de fotocopiadoras e impresoras para o Concello de O Pino na modalidade de renting.

1. Entidade adxudicataria:

a. Organismo: Concello de O Pino

b. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría  

     c. Dirección de Internet do perfil do contratante: www.concellodeopino.com

 2. Obxecto do contrato:

a. Tipo: subministración (renting)

b. Descrición: “ subministración e mantemento de fotocopiadoras e impresoras para o Concello de O Pino na modalidade de rentig”

     c. Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación as seguintes empresas:

       - Grupo Solitium

       - Documentación e Imagen del Noroeste

      - Fornecementos galegos SL

 3. Tramitación e procedemento:

a. Tramitación: ordinaria

     b. Procedemento: negociado sen publicidade.

 4. Valor estimado do contrato: 12.000,00..- euros.

5. Presuposto base de licitación: Presuposto base de licitación: 12.000,00.-€, Importe IVE: 2.520,00.-€. Importe total: 14.520,00.-€

6. Formalización do contrato:

a. Data de adxudicación: 04/04/2017

b. Formalización do contrato: 08/05/2017

c. adxudicatario: FORNECEMENTOS GALEGOS  SL

  d. Importe de adxudicación. 11.322,00 euros , Importe IVE: 2.377,62.-€. Importe   total: 13.699,62.-€.

    e. Ventaxas da oferta adxudicataria: Oferta económica e puntuación respecto ós equipamentos ofertados , plan de instalación e mantemento de equipos,  e tempo de entrega.


 

LICITACIÓN PARA CONTRATAR O SUBMINISTRO DE EQUIPOS E MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE O PINO, CON CARGO Á SUBVENCIÓN PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA PARA O ANO 2017 DO INEGA


ESTE PROXECTO ESTÁ FINANCIADO POR O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) DA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA XUNTA DE GALICIA, COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NO MARCO DO PROGRAMA FERDER GALICIA 2014-2020.

                                 

Estás en Xestións Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information